CUỘC THI ÂM NHẠC QUỐC TẾ CHO VIOLIN & HÒA TẤU THÍNH PHÒNG VIỆT NAM 2019

Từ ngày 3 đến 11 tháng 8 năm 2019 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Viêt Nam, 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam