LỆ PHÍ THAM GIA

+Chuyên ngành Violin: 100$

+Chuyên ngành Hoà tấu thính phòng Piano và Dây: 100$ (tính theo nhóm)

+Đệm đàn Piano chuyên ngành Violin: 50$ (cho một vòng thi)

*Lệ phí đăng ký thi là không hoàn trả