BAN TỔ CHỨC CUỘC THI ÂM NHẠC QUỐC TẾ CHO VIOLIN & HÒA TẤU THÍNH PHÒNG VIỆT NAM 2019

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Future Art Way (Vietnam Connection Music Festival) 344 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 0906236166.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Website: www.vncmf.org, www.vnam.edu.vn