1. Chuyên ngành Violin: giới hạn đến 30 tuổi (có ngày sinh từ 03/08/1988 trở về sau)

2. Chuyên ngành Hoà tấu thính phòng Piano và Dây: tuổi trung bình của nhóm không vượt quá 30 tuổi 

3. Đơn theo mẫu của BTC (có mẫu gửi kèm hoặc trên website của Cuộc thi)

Application form for Violin Category ]  [ Application form for Chamber Category ]

4. Hai (02) ảnh mới chụp dạng chân dung cá nhân, nhóm (10x15cm) 

5. Một bản sao giấy khai sinh hoặc hộ chiếu (khi đến dự thi yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, nếu có sai lệch thí sinh sẽ bị huỷ tư cách thi và không được hoàn lệ phí đã đóng)

6. Thư giới thiệu của 02 giảng viên hoặc nghệ sỹ có uy tín trong lĩnh vực âm nhạc 

7. Tiểu sử giới thiệu về bản thân, về nhóm(tối đa 1800 ký tự)

8. Hoá đơn nộp lệ phí có chứng nhận của ngân hàng

9. DVD hoặc đường link Youtube cho vòng sơ tuyển

*Thời hạn đăng ký đến hết ngày 01 tháng 06 năm 2019 (tính theo dấu bưu điện)

*Hồ sơ đăng ký của các thí sinh chuyển về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.