Thời gian: Từ ngày 3 đến 11 tháng 8 năm 2019

Địa điểm: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Lịch thi: Cập nhật ngày 14/06/2019

 

 

OVERALL SCHEDULE LỊCH THI CHUNG

 

Updated 14/06/2019

 

Date

Ngày

 

Time

Thời gian

Event

Nội dung

Venue

Địa điểm

 

2nd Aug. 2019

02/08/2019

 

 

09:00 – 12:00

 

 

Candidates Check-in

Thí sinh đăng ký

 

Random Draw (all candidates)

Bốc thăm

 

 

Grand Concert Hall: 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30 - 16:30

 

Sound-check for Violin Candidate

Thử phòng hòa nhạc của thí sinh bảng Violin

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

16:30 - 19:00

 

 

Sound-check for Chamber Music Ensembles

Thử phòng hòa nhạc của thí sinh bảng Hòa tấu thính phòng

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

3rd Aug. 2019

03/08/2019

 

 

13:00 - 16:00

 

Sound-check for Violin Candidates and Chamber Music Ensembles.

Thử phòng hòa nhạc của thí sinh bảng Violin và bảng Hòa tấu thính phòng

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

19:30

 

Competition’s Opening Ceremony 

Lễ Khai mạc cuộc thi

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

 

 

ROUND I - VÒNG I

 

 

 

4th Aug. 2019

04/08/2019

 

09:00 - 12:30

14:00 - 16:05

 

 

Violin Category – Round I

Thi Vòng I bảng Violin

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

16:30 - 20:00

 

 

Chamber Music Category – Round I

Thi Vòng I bảng Hòa tấu thính phòng

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

5th Aug. 2019

05/08/2019

 

09:00 - 12:40

14:00 - 17:40

 

 

Violin Category – Round I

Thi Vòng I bảng Violin

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

18:00 - 19:40

 

 

Chamber Music Category – Round I

Thi Vòng I bảng Hòa tấu thính phòng

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

19:00

 

 

20:30

 

 

Result – Violin Category – Round I

Công bố kết quả bảng Violin

 

Result – Chamber Music Category – Round I

Công bố kết quả bảng Hòa tấu thính phòng

 

Grand Concert Hall: Notice Board 

Bảng thông tin tại sảnh Phòng hoà nhạc Lớn 

 

6th Aug. 2019

06/08/2019

 

09:00 - 12:00

 

15:00 - 18:00

 

Sound-check for Round II Candidates

Thử phòng hòa nhạc cho các thí sinh vàovòng II 

General Rehearsal Jury’s Gala Concert

Tổng duyệt đêm Gala Ban giám khảo

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

20:00 - 21:30

 

Jury’s Gala Concert with Sun Symphony Orchestra and Maestro Olivier Ochanine 

Hoà nhạc của các Giám khảo cùng Dàn nhạc Sun Symphony 

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

 

ROUND II - VÒNG II

 

 

 

7th Aug. 2019

07/08/2019

 

 

09:00 - 12:40

14:00 - 16:00

 

 

Violin Category – Round II

Thi Vòng II Bảng Violin

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

16:30 - 20:20

 

Chamber Music Category – Round II

Thi Vòng II Bảng Hòa tấu thính phòng

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

8th Aug. 2019

08/08/2019

 

09:00 - 13:15

 

Violin Category – Round II

Thi Vòng II Bảng Violin

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

15:00 - 18:00

 

Chamber Music Category – Round II

Thi Vòng II Bảng Hòa tấu thính phòng

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

14:45

 

 

19:00

 

 

 

18:00 - 21:00

 

 

Result – Violin Category – Round II

Công bố kết quả Bảng Violin

 

Result – Chamber Music Category – Round II

Công bố kết quả Bảng Hòa tấu thính phòng 

 

Violin Category finalists rehearse with Sun Symphony Orchestra

Thí sinh Violon vào Chung kết tập với Dàn nhạc Sun Symphony

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

 

 

 

FINAL - CHUNG KẾT

 

 

 

9th Aug. 2019

09/08/2019

 

10:00 - 13:00

 

Violin Category finalists rehearse with Sun Symphony Orchestra

Thí sinh Violon vào Chung kết tập với Dàn nhạc Sun Symphony

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

14:30 - 19:20

 

 

Chamber Music Category – Final Round

Thi Chung kết Bảng Hòa tấu thính phòng

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

10th Aug. 2019

10/08/2019

 

09:30 - 12:00

14:30 - 18:00

 

Violin Category – Final Round

Thi Chung kết Bảng Violin

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

19:00

 

Final Result Announcement

Công bố kết quả cả hai Bảng

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

11th Aug. 2019

11/08/2019

 

19:00 - 22:00

 

Closing and Awarding Ceremony – Laureates’ Concert 

Lễ Bế mạc, Trao giải và Biểu diễn

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn