Education

Tài năng trẻ VNCMF 2017 Phạm Đình Minh

Tài năng trẻ VNCMF 2017 Phạm Đình Minh

Thứ ba, 07-03-2017
Hân hạnh giới thiệu Phạm Đình Minh, tài năng trẻ violin được trao tặng “Học bổng Tài năng trẻ Âm nhạc cổ điển Việt Nam" 2017: Phạm Đình Minh (sinh năm 2000), 17 tuổi, bắt đầu học đàn violon tai Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ...
Tài năng trẻ VNCMF 2017 Trần Lê Quang Tiến

Tài năng trẻ VNCMF 2017 Trần Lê Quang Tiến

Thứ ba, 07-03-2017
Hân hạnh giới thiệu Trần Lê Quang Tiến, tài năng trẻ violin được trao tặng “Học bổng Tài năng trẻ Âm nhạc cổ điển Việt Nam" 2017: Trần Lê Quang Tiến (sinh năm 2002), 15 tuổi, bắt đầu học piano vào năm 6 tuổi. Năm 2012...
Tài năng trẻ VNCMF 2017 Phạm Xuân Bách

Tài năng trẻ VNCMF 2017 Phạm Xuân Bách

Thứ ba, 07-03-2017
Hân hạnh giới thiệu Phạm Xuân Bách, tài năng trẻ violin được trao tặng “Học bổng Tài năng trẻ Âm nhạc cổ điển Việt Nam" 2017: Phạm Xuân Bách (sinh năm 2003), 14 tuổi, bắt đầu làm quen với cây đàn violin vào năm 7 tuổi. Năm 2012...
Tài năng trẻ VNCMF 2017 Trần Quốc Việt

Tài năng trẻ VNCMF 2017 Trần Quốc Việt

Thứ ba, 07-03-2017
Hân hạnh giới thiệu Trần Quốc Việt, tài năng trẻ violin được trao tặng “Học bổng Tài năng trẻ Âm nhạc cổ điển Việt Nam" 2017: Trần Quốc Việt (sinh năm 2005), 12 tuổi, học violin từ lúc 5 tuổi. Hiện nay Việt đang theo học tại Nhạc...
Tài năng trẻ VNCMF 2017 Cao Hoàng Linh

Tài năng trẻ VNCMF 2017 Cao Hoàng Linh

Thứ ba, 07-03-2017
Hân hạnh giới thiệu Cao Hoàng Linh, tài năng trẻ violin được trao tặng “Học bổng Tài năng trẻ Âm nhạc cổ điển Việt Nam" 2017: Cao Hoàng Linh (sinh năm 2006), 10 tuổi, bắt đầu học violin với thầy Đỗ Xuân Thắng tại Học viện Âm nhạc Quốc...