1. Các thí sinh không được nhận tiền bản quyền các ấn phẩm tại cuộc thi như băng đĩa hoặc các ấn phẩm in ấn khác phục vụ cuộc thi được ban tổ chức ghi hình hoặc tiếng trong thời gian thí sinh dự thi và được phát hành sau đó

2. Ban tổ chức có quyền chụp hình, ghi hình và sử dụng hình ảnh của các thí sinh tại cuộc thi

3. Các thí sinh được giải có nghĩa vụ biểu diễn theo chương trình biểu diễn mà Ban tổ chức đề ra và không được đòi hỏi tiền thù lao

4. Lịch thử phòng thi sẽ được công bố sau khi thí sinh nhận số thứ tự dự thi

5. Giám khảo có quyền nghe một phần hoặc toàn bộ chương trình của thí sinh dự thi

6. Các thí sinh bắt buộc phải đánh các tác phẩm mà đã đăng ký trong đơn dự thi mà không có quyền thay đổi chương trình.

7. Các thí sinh chuyên ngành Violin trình bày phần thi thuộc lòng, không dùng sách (ngoại trừ Sonata). Các bài dự thi không chơi phần quay lại.

8. Vòng Chung kết (vòng III) ở mỗi chuyên ngành sẽ được chọn không quá 06 thí sinh hoặc 06 nhóm

9. Các thí sinh thi vòng chung kết (vòng III) của chuyên ngành Violin sẽ được biểu diễn cùng với Dàn nhạc giao hưởng

10. Các thi sinh vào vòng chung kết ở chuyên ngành Violin được tiêu chuẩn tập với dàn nhạc 50’ (năm mươi) phút cho mỗi thí sinh

11. Vòng chung kết mỗi bảng sẽ trao giải thưởng gồm giải Nhất (huy chương Vàng), giải Nhì (huy chương Bạc), giải Ba (huy chương Đồng) và Bằng khen cho các thí sinh còn lại

12. Kết quả thi của các vòng được công bố bởi Ban giám khảo cuộc thi và không có yếu tố xem xét lại.

13. Ban giám khảo có thể xem xét chia giải thưởng chính, và đề xuất các giải thưởng không chính thức khác (công bố sau)