BẢNG VIOLIN

Grand Prix:     8000 USD - Đơn vị Tài Trợ: THE ARENA

Giải Nhất:       5000 USD - Đơn vị Tài Trợ: PHENIKAA

Giải Nhì:          3000 USD - Đơn vị Tài Trợ: ABBANK

Giải Ba:           2000 USD - Đơn vị Tài Trợ: AMEB

Giải Tư:            1000 USD - Đơn vị Tài Trợ: VINH LOC PIANO

Bằng khen Vòng chung kết

 

BẢNG HOÀ TẤU THÍNH PHÒNG PIANO & DÂY

Grand Prix:     8000 USD - Đơn vị Tài Trợ: THE ARENA

Giải Nhất:       5000 USD - Đơn vị Tài Trợ: PHENIKAA

Giải Nhì:          3000 USD - Đơn vị Tài Trợ: ABBANK

Giải Ba:           2000 USD 

Giải Tư:            1000 USD

Bằng khen Vòng chung kết