A. Vòng sơ tuyển:

Thí sinh gửi video clips, bằng định dạng DVD hoặc đường link Youtube, phần biểu diễnbao gồm 02 tác phẩm nằm trong chương trình dự thi đối với chuyên ngành Violin và 01 tác phẩm nằm trong chương trình dự thi đối với chuyên ngành Hoà tấu thính phòng Piano và Dây.

Ban tổ chức căn cứ vào hồ sơ và video clips để sơ tuyển và thông báo kết quả cho các thí sinh trúng tuyển vào vòng thi chính thức theo địa chỉ thư điện tử đăng ký do thí sinh cung cấp trong đơn đăng ký dự thi, chậm nhất ngày 15 tháng 06 năm 2019. 

 

B. Quy định về chương trình thi chuyên ngành Violin:

+ VÒNG I (không quá 30 phút)

1.  J.S. Bach: Chọn một trong các tác phẩm sau:

* Sonata No. 1 in G minor - Adagio & Fuga

* Sonata No. 2 in A minor- Grave & Fuga

* Partita No. 2 in D minor- Chacconne

* Partita No. 3 in E major - Prelude, Loure & Gavotte

2. N. Paganini: Chọn một Caprice trong tuyển tập 24 Caprices,Op. 1

3. W.A.Mozart: Sonata Gmajor,K. 301 hoặc E minor,K. 304

+ VÒNG II (không quá 45 phút)

1. Chọn một Sonata của các tác giả sau: L. Beethoven, J. Brahms, C. Debussy, E. Grieg, C. Frank, S. Prokofiev, M. Ravel, R. Schumann, D. Shostakovich

2. Chọn một trong các tác phẩm sau: 

* E.Ysaye: Sonata No. 3 in D minor, Op. 27 

* E.Ysaye: Sonata No. 6 in E major, Op. 27

* F. Kreisler: “Tambourin Chinois”

* F. Kreisler: “Caprice Viennois”

3. Đàm Linh: Bài Ca Chim Ưng (tải bản nhạc theo đường dẫn dưới đây)

4. Chọn một tác phẩm lớn, có kỹ thuật điêu luyện của các tác giả sau: H. Wieniawsky, C. Saint-Saens, E. Chauson, H. Ernst, N. Milstein,  N. Paganini, P. Sarasate, N. Rimskiy-Korsakov, E. Zimbalist, F. Waxman, J. Hubay, P. Tchaikovsky.

+ VÒNG III (không quá 50 phút) – Biểu diễn cùng dàn nhạc

Chọn một Concerto của các tác giả sau: L. Beethoven, J. Brahms, M. Bruch (ConcertoNo.1), F. Mendelssohn, N. Paganini (Concerto No. 1), J. Sibelius, P. Tchaikovsky.

 

C. Quy định về chương trình thi chuyên ngành Hoà tấu Thính phòng Piano & Dây (Piano Duo, Piano Trio, Piano Quartet, Piano Quintet):

+ VÒNG I (không quá 30 phút)

Chọn một tác phẩm thuộc thời kỳ cổ điển

+ VÒNG II (không quá 40 phút)

Chọn một hoặc hai tác phẩm của các tác giả thuộc thời kỳ lãng mạn

+ VÒNG III (không quá 50 phút)

Chương trình do thí sinh tự chọn – (không được lặp lại bài thi của các vòng trước)