BAN TỔ CHỨC CUỘC THI ÂM NHẠC QUỐC TẾ CHO VIOLIN & HÒA TẤU THÍNH PHÒNG VIỆT NAM 2019

 

 

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

 

77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

 

ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842

 

Fax: +844 3851 3545

 

Website: www.vnam.edu.vn

 

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Công ty TNHH Future Art Way (Vietnam Connection Music Festival)

 

344 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

 

Tel: (+84) 0906236166.

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

Website: www.vncmf.org, www.vnam.edu.vn