Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Future Art Way (Vietnam Connection Music Festival) 

Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB – Chi nhánh Đại Kim

Địa chỉ ngân hàng: 15B Nguyễn Cảnh Dị, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội – Việt Nam

Tài khoản số: 062704066668686

Swift code: VNIBVNVX