Chuyên ngành Violin: 100$

Chuyên ngành Hoà tấu thính phòng Piano và Dây: 100$ (tính theo nhóm)

 

Đệm đàn Piano chuyên ngành Violin: 50$ (cho một vòng thi)

Lệ phí đăng ký thi là không hoàn trả