Nghệ sĩ

Filter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Vietnam Connection Music Festival

AROD Quatuor
VNCMF 2018 (Nghệ sĩ đặc biệt)
Benjamin ATTAHIR, composer
VNCMF 2018
Bronwyn BANERDT, cello
VNCMF 2018, 2016
Rhiannon BANERDT, violin
VNCMF 2018
Ania BARD-SCHWARZ, violin
VNCMF 2015
Li BO, viola
VNCMF 2017
Christina BOUEY, violin
VNCMF 2018
Jeff BRADETICH, contrabass
VNCMF 2018 (Nghệ sĩ đặc biệt), 2015
Colin BROOKES, viola
VNCMF 2018
BÙI Công Duy, violin
VNCMF 2018, 2017, 2016, 2015
BÙI Hà Miên, cello
VNCMF 2018, 2015
BÙI Anh Sơn, viola
VNCMF 2018, 2017, 2016
HsiaoLing CHANG, piano
VNCMF 2018
Yi-Wen CHAO, viola
VNCMF 2017, 2016
Stephanie CHASE, violin
VNCMF 2019, 2018 (Nghệ sĩ đặc biệt)
ĐẶNG Hồng Anh, composer
VNCMF 2015
ĐẶNG Việt Hà, violin
VNCMF 2016
ĐÀO Mai Anh, violin
VNCMF 2018, 2016, 2015
ĐÀO Hải Thành, violin
VNCMF 2018
ĐÀO Trọng Tuyên, piano
VNCMF 2017, 2016, 2015
ĐỖ Hương Trà My, viola
VNCMF 2015
Susan DUBOIS, viola
VNCMF 2019 (Nghệ sĩ đặc biệt), 2015
Elliot FIGG, cembalo
VNCMF 2018, 2017, 2016
Michelle GASWORTH, viola
VNCMF 2017
Ross GASWORTH, cello
VNCMF 2017
Daphne GERLING, viola
VNCMF 2015
Jean-Louis HAGUENAUER, piano
VNCMF 2017 (Nghệ sĩ đặc biệt)
Christoph HAMMER, cembalo
VNCMF 2015 (Nghệ sĩ đặc biệt)
Grace HO, cello
VNCMF 2018, 2015
HOÀNG Linh Chi, violin
VNCMF 2018
HOÀNG Ngọc Long, horn
VNCMF 2018
HONNA Tetsuji, conductor
VNCMF 2018, 2015
Lan JIANG, cello
VNCMF 2016
Sun-Young JU, piano
VNCMF 2018, 2017
KHÚC Văn Khoa, viola
VNCMF 2018, 2017
LÊ Minh Hiền, violin
VNCMF 2018, 2017, 2016, 2015
LÊ Thư Hương, flute
VNCMF 2018, 2017, 2016
LÊ Hoàng Lan, violin
VNCMF 2016
LÊ Phan Như Quỳnh, cello
VNCMF 2018, 2015
LÊ Trí Toàn, violin
VNCMF 2018, 2017, 2016
Gregory LEE, violin
VNCMF 2019, 2017
Paul LEENHOUTS, recorder
VNCMF 2015 (Cố vấn Nghệ thuật)
Michael LELEVICH, contrabass
VNCMF 2017
Anastasia MARKINA, piano
VNCMF 2019, 2017
Andrés MARTIN, composer
VNCMF 2018
John MOORE, contrabass
VNCMF 2016
NGÔ Đăng Khoa, contrabass
VNCMF 2018, 2017
NGÔ Hoàng Linh, violin
VNCMF 2018, 2017, 2016, 2015
NGÔ Hoàng Quân, cello
VNCMF 2018, 2017
NGUYỄN Hồng Ánh, cello
VNCMF 2015
NGUYỄN Tấn Anh, cello
VNCMF 2018, 2017, 2016
NGUYỄN Việt Anh, violin
VNCMF 2018
NGUYỄN Thu Bình, viola
VNCMF 2015
NGUYỄN Trọng Bình, violin
VNCMF 2015
NGUYỄN Thu Hiền, piano
VNCMF 2018
NGUYỄN Mỹ Hương, violin
VNCMF 2015
NGUYỄN Trinh Hương, piano
VNCMF 2017, 2016, 2015
NGUYỄN Mạnh Duy Linh, composer
VNCMF 2015
NGUYỄN Thuỳ Linh, violin
VNCMF 2018
NGUYỄN Tiến Lợi, oboe
VNCMF 2018
NGUYỄN Hồng Minh, piano
VNCMF 2018
NGUYỄN Thiện Minh, violin
VNCMF 2018, 2017
NGUYỄN Thị Thu Nga, viola
VNCMF 2018
NGUYỄN Huy Phương, piano
VNCMF 2017, 2016, 2015
NGUYỄN Thị Diệu Quỳnh, flute
VNCMF 2016
NGUYỄN Công Thắng, violin
VNCMF 2015
NGUYỄN Khắc Thành, violin
VNCMF 2018
NGUYỄN Trúc Thuyên, violin
VNCMF 2017, 2016
NGUYỄN Việt Trung, piano
VNCMF 2018
NGUYỄN Hoàng Tùng, oboe
VNCMF 2018
Eugene OSADCHY, cello
VNCMF 2019 (Nghệ sĩ đặc biệt), 2017
Tanguy PARISOT, viola
VNCMF 2018
PHẠM Mai Anh, violin
VNCMF 2018, 2017
PHẠM Vũ Thiên Bảo, violin
VNCMF 2018, 2017, 2016
PHẠM Trường Sơn, violin
VNCMF 2016, 2015
PHẠM Khánh Toàn, oboe
VNCMF 2018
PHẠM Quỳnh Trang, piano
VNCMF 2018
PHÙNG Hoài Thu, viola
VNCMF 2018
Samy RACHID, cello
VNCMF 2018
Gudrun RASCHEN, contrabass
VNCMF 2018, 2015
Cynthia ROBERTS, baroque violin
VNCMF 2015
José María ROMERO RAMOS, violin
VNCMF 2015
Monika RUUSMAA, recorder
VNCMF 2015
William SCHARNBERG, horn
VNCMF 2018
David SCHWARZ, lecturer
VNCMF 2015
James SCOTT, flute
VNCMF 2017 (Nghệ sĩ đặc biệt)
John SCOTT, clarinet
VNCMF 2018
Zhan SHU, violin
VNCMF 2018, 2016 (Nghệ sĩ đặc biệt), 2015
Michael SINICROPI, trumpet
VNCMF 2018
Răzvan SUMA, cello
VNCMF 2018
Vilmos SZABADI, violin
VNCMF 2019 (Nghệ sĩ đặc biệt)
TẠ Bôn, violin
VNCMF 2017
TẠ Khánh Linh, violin
VNCMF 2018, 2017
TẠ Tôn, violin
VNCMF 2018
TĂNG Thành Nam, violin
VNCMF 2018, 2017, 2016
TRẦN Kim Giang, viola
VNCMF 2015
TRẦN Thái Linh, piano
VNCMF 2017, 2016, 2015
TRẦN Thị Mơ, cello
VNCMF 2018, 2017, 2016
TRẦN Đại Nghĩa, horn
VNCMF 2018
TRẦN Khánh Quang, clarinet
VNCMF 2017, 2016
TRẦN Hữu Quốc, violin
VNCMF 2017
TRẦN Thị Ngọc Thủy, viola
VNCMF 2016
Viktor TRETYAKOV, violin
VNCMF 2019 (Nghệ sĩ đặc biệt)
ULYSSES Quartet
VNCMF 2018 (Nghệ sĩ đặc biệt)
Kristin VAN CLEVE, violin
VNCMF 2017
VĂN Thanh Hà, cor
VNCMF 2018
Jordan VICTORIA, violin
VNCMF 2018
Alexandre VU, violin
VNCMF 2018
VŨ Việt Chương, violin
VNCMF 2018, 2017, 2016, 2015
VŨ Thị Khánh Linh, violin
VNCMF 2018
Allen WHEAR, baroque cello
VNCMF 2015
Andrew WICKESBERG, viola
VNCMF 2018
Katie WICKESBERG, violin
VNCMF 2018