VIETNAM CONNECTION MUSIC FESTIVAL 2015

 phối hợp cùng

Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa Thu 2015

Hân hạnh giới thiệu

Gala Concert

ROMANTIC TREASURES

 

 

Cynthia RobertsBùi Công Duy, Zhan Shu, Ania Bard-Schwarz, Chuong Vu, Ngô Hoàng Linh, Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Công Thắng,

Đào Mai Anh, Maria Jose Romero Ramos, Phạm Trường Sơn, Nguyễn Mỹ Hương, Lê Minh Hiền - violin       

Susan DuboisDaphne Gerling, Trần Kim Giang, Nguyễn Thu Bình,  Đỗ Hương Trà My - viola     

Allen WhearGrace HoNguyễn Hồng Anh, Lê Phan Như Quỳnh, Bùi Hà Miên - cello        

Jeff BradetichGudrun Raschen - double bass          

Christoph HammerĐào Trọng Tuyên, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Trinh Hương, Trần Thái Linh, Nguyễn Mạnh Duy Linh - piano                     

& Special Guests

Honna Tetsuji - music director of Vietnam National Symphony Orchestra

David Bard-Schwarz - lecturer

Đặng Hồng Anh - composer

  

20h00, Thứ Sáu, 28 Tháng 8, 2015

Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

  

PROGRAM

 

Capriccio “Tây Nguyên” for String Orchestra (2015)                    Dang Hong Anh (b.1969)

Dao Mai Anh, Zhan Shu, Ngo Hoang Linh, Nguyen Cong Thang - violin I

Pham Truong Son, Maria Jose Romero Ramos, Nguyen My Huong, Le Minh Hien - violin II

Daphne Gerling, Nguyen Thu Binh, Tran Kim Giang, Do Huong Tra My - viola

Grace Ho, Nguyen Hong Anh, Le Phan Nhu Quynh, Bui Ha Mien - cello

Jeff Bradetich, Gudrun Raschen - double bass

Honna Tetsuji - conductor

 

String Octet in E-flat major, Op. 20 (1825)                    Felix Mendelssohn (1809-1847)

 Allegro moderato ma con fuoco   

Ania Bard-Schwarz - violin I

Le Minh Hien - violin II

Ngo Hoang Linh - violin III

Pham Truong Son - violin IV

Susan Dubois - viola I

Do Huong Tra My - viola II

Grace Ho - cello I

Le Phan Nhu Quynh - cello II  

 

Trio élégiaque No. 1 in G minor (1892)                    Sergei Rachmaninoff (1873-1943)

Nguyen Trinh Huong - piano

                          Bui Cong Duy - violin                           

Grace Ho - cello

 

Piano Quartet No. 1 in G Minor, Op. 25 (1861)                    Johannes Brahms (1883-1897)

                    Rondo alla zingarese                    

Tran Thai Linh - piano

Nguyen Trong Binh - violin

Daphne Gerling - viola

Grace Ho - cello

 

Double String Quartet No.1 in D minor (1823)                    Louis Spohr (1784-1859)

                                          Larghetto                                           

                        Finale: Allegro molto                       

Maria Jose Romero Ramos - violin I

Nguyen My Huong - violin II

Nguyen Cong Thang - violin III

Dao Mai Anh - violin IV

Daphne Gerling - viola I

Nguyen Thu Binh - viola II

Allen Whear - cello I

Nguyen Hong Anh - cello II 

 

INTERMISSION

  

Piano Trio “Fragile” (2010)                    Nguyen Manh Duy Linh (b.1980)

Nguyen Manh Duy Linh - piano

Bui Cong Duy - violin

Grace Ho - cello

 

Piano Quartet in A minor (ca. 1876)                    Gustav Mahler (1860-1911)

Dao Trong Tuyen - piano

Zhan Shu - violin

Susan Dubois - viola

Grace Ho - cello

 

Piano Quintet in A Major, Op. 114 “The Trout” (1819)                    Franz Schubert (1797-1828)

                                 Theme and Variations                                   

           Christoph Hammer - piano            

                         Cynthia Roberts - violin                          

Susan Dubois - viola

Allen Whear - cello

Jeff Bradetich - double bass

 

Piano Sextet in E minor (ca. 1867)                    Antoni Stolpe (1851-1872)

                                                Allegro moderato                                                

Nguyen Huy Phuong - piano

Ania Bard-Schwarz - violin I

Ngo Hoang Linh - violin II

Daphne Gerling - viola

Gudrun Raschen - cello

Jeff Bradetich - double bass

 

Concerto for String Orchestra (Octet), Op. Posth (1920)                    Max Bruch (1838-1920)

                                           Allegro moderato                                          

Chuong Vu, Nguyen My Huong, Zhan Shu - violin I

Maria Jose Romero Ramos, Nguyen Cong Thang, Nguyen Thu Binh - violin II

Ngo Hoang Linh, Le Minh Hien, Ania Bard-Schwarz - violin III

Pham Truong Son, Dao Mai Anh - violin IV

Susan Dubois, Do Huong Tra My - viola I

Daphne Gerling, Tran Kim Giang - viola II

Grace Ho, Bui Ha Mien - cello

Jeff Bradetich, Gudrun Raschen - double bass

 

Biên tập và Dàn dựng: Chuong Vu