Vietnam Connection Music Festival 2016

phối hợp cùng

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

Hân hạnh giới thiệu

Chương trình hòa nhạc hoà nhạc kỷ niệm 60 năm thành lập Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh 

“ZHAN SHU & FRIENDS”

Perform The Music of Antonio Vivaldi (1678-1741)

 

 

 

International Chamber Players & Guests

Zhan Shu, Bùi Công Duy, Chuong Vu, Tăng Thành Nam, Lê Trí Toàn, Lê Minh Hiền, Nguyễn Trúc Thuyên- violin       

Yi-Wen Chao, Bùi Anh Sơn - viola     

Bronwyn Banerdt, Nguyễn Tấn Anh - cello        

John Moore - double bass

Elliot Figg - harpsichord 

 

20h00, Chủ Nhật, 07 Tháng 8, 2016

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 

PROGRAM

 

          Concerto in E major, Op. 8 No. 1, RV 269, "Spring” (1723)        

I. Allegro

II. Largo e pianissimo sempre

III. Allegro pastorale

 

      Concerto in G minor, Op. 8 No. 2, RV 315, "Summer” (1723)  

I. Allegro non molto

II. Adagio e piano – Presto e forte

III. Presto

 

         Concerto in F major, Op. 8 No. 3, RV 293, "Autumn” (1723)   

I. Allegro

II. Adagio molto

III. Allegro

 

             Concerto in F minor, Op. 8 No. 4, RV 297, "Winter” (1723)      

 I. Allegro non molto

II. Largo

III. Allegro

 

Zhan Shu – solo violin

Chuong Vu – violin I

Le Minh Hien – violin II

Yi-Wen Chao – viola

Bronwyn Banerdt – cello

John Moore – double bass

Elliot Figg – harpsichord

 

INTERMISSION

 

   Concerto for 2 Violins in A Minor, RV 522 (1711)        

 I. Allegro

II. Larghetto e spiritoso

III. Allegro 

   Bui Cong Duy, Zhan Shu – solo violins

 Le Tri Toan – violin I

    Nguyen Truc Thuyen – violin II

  Bui Anh Son – viola

   Nguyen Tan Anh – cello

   John Moore – double bass

    Elliot Figg – harpsichord

 

        Concerto for 2 Violins in C Minor, RV 509 (1717)         

 I. Allegro ma poco e cantabile

II. Andante molto

III. Allegro

Chuong Vu, Zhan Shu – solo violins

  Le Tri Toan – violin I

  Nguyen Truc Thuyen – violin II

   Bui Anh Son – viola

    Nguyen Tan Anh – cello

    John Moore – double bass

     Elliot Figg – harpsichord

 

        Concerto for 3 Violins in F Major, RV 551 (1717)   

 I. Allegro

II. Andante

     III. Allegro 

       Zhan Shu, Tang Thanh Nam, Chuong Vu – solo violins

    Le Tri Toan – violin I

   Nguyen Truc Thuyen – violin II

  Bui Anh Son – viola

  Nguyen Tan Anh – cello

  John Moore – double bass

   Elliot Figg – harpsichord

 

  Biên tập và Dàn dựng: Chuong Vu