Download:

 

Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi tới:

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI ÂM NHẠC QUỐC TẾ CHO VIOLIN & HÒA TẤU THÍNH PHÒNG VIỆT NAM 2019

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 0906236166. *Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.